Vitenskapelige instrumenter

Barograf

001

Et barometer måler det atmosfæriske trykket eller trykket i luften. Det atmosfæriske trykket er vekten av en luftsøyle fra det stedet barometeret befinner seg og til toppen av atmosfæren. Jo høyere opp i lufta du kommer, jo lavere blir trykket. Lufttrykket avtar altså med høyden. Været er avgjørende for målingen, men i prinsippet kan vi si at lufttrykket avtar med 1 hekto Pascal (hPa) på 8 meter. Om du bor 80 m over havet, vil lufttrykket være 10 hPa lavere enn ved havets overflate. Det finnes forskjellige typer barometre – vannbarometre, kvikksølvbarometre, aneroidbarometre (uten væske), store og små, lommebarometre osv. En barograf er et instrument som overfører målingen av lufttrykket fra et barometer til en papirremse. På papirremsen kunne man så lese av det atmosfæriske trykket over tid. Frammuseets barograf er laget hos Richard Frères i Paris og er fra ca. 1890. Da Roald Amundsen og de andre deltakerne på sydpolsekspedisjonen i 1911 skulle bestemme høyden over havet, måtte de vite hva lufttrykket var. Derfor fraktet de med seg både store og små barometre i tillegg til de helt nødvendige tabellene og almanakkene de brukte for å regne ut høyden over havet. Amundsen hadde i tillegg et hypsometer med seg som han også brukte for å bestemme lufttrykket. Dette er et instrument som måler en væskes kokepunkt. Vann og annen væske koker ved lavere temperatur når lufttrykket avtar, og slik vil hypsometeret indikere hva lufttrykket er på et gitt sted og dermed kunne angi stedets høyde over havet. ”Kokningen i aften ga 9200 fot”, skriver Amundsen i dagboken sin fra sydpolsekspedisjonen 27. november 1911. To uker senere lurer han på om Shackleton egentlig kan ha hatt noe hypsometer med på sin tur der nede da han nådde 88⁰S: ”Å nu viser hypsometret i aften, at vi intet har steget. Ær vi nu inne på den endlige høislette? Jei tror de. De stemmer ikke ganske med Shackleton, men muligens han ikke hadde hypsometer på sin endlie (spurt?)tur.”

Search for an ItemSearch
Hjem Kontakt Nettstedskart Ansvarsfraskrivelse

Copyright ©2016, The Fram Museum. All rights reserved.