Nyheter

ROALD AMUNDSEN-ETTERKOMMERE I GJØAHAVN?

27 januar 2012
________________________________
 

Nå kan Frammuseet etter DNA-testing slå fast at Roald Amundsen ikke er i slekt med navngitte personer i Gjøahavn i Nunavut, Canada, slik det har vært hevdet siden slutten av 1970-tallet.


Spekulasjoner
Spekulasjonene om at Roald Amundsen skal ha vært sammen med en inuittkvinne i Gjøahavn i forbindelse med hans gjennomseiling av Nordvestpassasjen 1903-06 og fått et barn med henne har vært mange – både i Norge og Canada. Historikere, biografer, etterkommere, journalister og diverse polfarere har vært opptatt av denne spesielle saken.


Det hele grunner i brødrene Bob Konanas og Paul Ikuallaqs påstand om at deres far Luke var sønn av Amundsen. Dette skal ha blitt meddelt dem av Luke selv på dødsleiet. Brødrene lever i Gjøahavn i dag. Historien har ikke blitt mindre interessant av at Luke har fortalt at han som nyfødt ble satt ut på isen for å dø, for deretter å bli reddet i siste sekund av sine besteforeldre. Luke skal ha blitt sett på som ”halvhvit” og dermed uekte sønn.


I Norge har både TV2, NRK, Aftenposten, Dagbladet og VG med flere hatt oppslag om Roald Amundsens påståtte etterkommere blant inuittene i Nordvestpassasjen. Flere nordmenn har reist til Gjøahavn for å besøke sine ”slektninger”, men først nå er vi sikre på at Amundsen ikke kan være faren til Luke Iquallaq, født i 1904.


bob-roald.jpg

Roald Amundsen viser seg ikke å være i slekt med Bob Konona fra Gjøahavn

Alexander Wisting (2011) skriver i sin biografi om Amundsen at hos inuittene var det naturlig at man delte sin kvinne med fremmede som en tillitserklæring i et nytt bekjentskap. Amundsen kommenterer dette slik: ”Grundet det store flertal af mænd blant disse eskimoer forekommer det oftere, at en kone har to mænd. Praktiske folk!» Det lå ingen sperre for seksuell omgang med bosettingenes lokale inuittkvinner, om polfarerne var gift eller ei, skriver Wisting.


Tor Bomann-Larsen forteller i sin Amundsen-biografi (1998) at mens Chefen og Ristvedt jaktet på den forsvunnede pol, har unge Wiik hatt sine uskyldsrene stevnemøter i Villa Magneten med en kvinne ved navn Kimaller. Når mannen var på jakt gikk den unge hustru «med en venninde eller to» på visitt bort til den muntre vitenskapsmannen. Gjøas mannskaper sluttet aldri å interessere seg for de unge eskimokonene, ifølge Bomann-Larsen. Og faktisk kan jo flere av mennene som oppholdt seg i Gjøahavn i årene 1903-05 ha flere etterkommere.

Året før Amundsen ble borte, ga han i sin selvbiografi Mitt liv som polarforsker uttrykk for en meget prinsippfast holdning i forhold til omgang med kvinner. Han hevdet at eskimoen i utgangspunktet betraktet den hvite mann som en guddommelig skapning, helt til det øyeblikk han måtte innlate seg med de innfødtes kvinner: «Jeg benyttet derfor den allerførste anledning til en ytterst alvorlig samtale med mine kamerater, og advaret dem mot å gi efter for den slags fristelser». Det later til at Amundsen rådet sine menn til ikke å ha kjønnslig omgang med noen.
Det er mulig at Bob og Paul er etterkommere av et av de andre medlemmene på Gjøa-ekspedisjonen, men navnene på disse har ikke vært kjent for lokalsamfunnet, noe som kan forklare at det er Roald Amundsen selv som har blitt kreditert farskapet.


Hvis de ulike familiene ønsker dette, kan Frammuseet fortsette undersøkelsene med tillatelse fra familiene i Gjøahavn og familiene til de andre ekspedisjonsmedlemmene på Gjøa-ekspedisjonen, Anton Lund, Helmer Hanssen, Gustav Juel Wiik, Peder Ristvedt, Adolf H. Lindstrøm og Godfred Hansen.


Hvorfor denne testen?
For Frammuseet er det viktig at biografier, artikler og annen informasjon om Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup, Roald Amundsen og de andre norske polfarerne er så korrekt som overhode mulig. Av den grunn har vi satt i gang et mangeårig forskningsprosjekt der 90 – 100 av de personlige dagbøkene til polfarerne blir transkribert og utgitt på vårt eget forlag på både norsk og engelsk. På den måten vil den komplette teksten i alle dagbøkene tilgjengeliggjøres for alle som ønsker det. Tidligere har mindre deler av dagbøkene fungert som sannhetsvitne for påstander som kanskje ikke er representative for den enkelte dagbok i sin helhet. Av samme årsak har det vært viktig for Frammuseet å få avklart Roald Amundsens eventuelle slektninger i Gjøahavn, da denne historien etter hvert har blitt en etablert sannhet i mediene og blant mange biografer og historikere.


testen.jpg

DNA-testen
Folkehelseinstituttet i Oslo står bak den sakkyndige rapporten om DNA-analysen som har vært utført for å finne ut om Roald Amundsen kan være stamfaren til de to halvbrødrene i Gjøahavn. Y-kromosomprofilene deres har vært sammenlignet med en direkte etterkommer av Roald Amundsens far i Norge. Rapporten konkluderer med at de ikke har felles stamfar, at det altså ikke er noe slektskap mellom dem.

Dermed er ikke Luke Iquallaq sønn av Roald Amundsen.

Testene er gjort med samtykke fra de involverte. Journalist Finn Ove Hågensen fra TV2 gjennomførte testene i Gjøahavn, mens Frammuseet utførte testen på representanten fra Amundsen-familien. Testen beviser ikke at Amundsen ikke har etterkommere i Gjøahavn eller andre steder i arktisk Canada, men at den aktuelle familien ikke er i slekt med ham.

 

 

 Se klipp av Bob Konona via linkene under:

KLIPP 1

 

KLIPP 2

 

More images of Gjoa Haven here:

FLICKR PHOTO'S

 

Tv2 news channel

Les artikkel i Toronto Star

"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det.
Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"

Roald Amundsen
 

Hjem Kontakt Nettstedskart Ansvarsfraskrivelse

Copyright ©2016, The Fram Museum. All rights reserved.