Gi din grasrotandel til Frammuseet!

Nå er vi endelig med på Norsk Tippings Grasrotprogram.
Gi din grasrotandel til Frammuseet!

Som ett av norges best besøkte privaste museer, er vi glade for å kunne annonsere vår deltagelse i grasrotprogrammet. Vi oppfordrer alle som har interesse for polarhistorie og setter pris på vår innsats for å bevare norges maritime nasjonalskatter, Fram og Gjøa, til å tilknytte Frammuseet som mottaker av grasrotandelen.

Dette er en god mulighet til å støtte museets arbeid fremover. Vi har nettopp startet arbeidet med å sette Gjøa i stand, noe du kan lese mer om her. Tidkrevende og kostbart arbeid utføres, og uten offentlige midler er vi avhengige av egengenererte inntekter for å nå våre mål. Grasrotandelen kan i fremtiden bli et kjærkomment tilskudd til å opprettholde den kontinuerlige jobben det er å ivareta alle våre gjenstander.

Registrering/tilknytting er enkelt, bare klikk på bildet under:

tippekort_large.jpg