Per (Peder Elisæus) Schei (1875-1905)

Schei ble født på Snåsa i Nord-Trøndelag. Han var geolog på Otto Sverdrups 2. Fram-ferd til nordvest-Grønland og øyene nord for Canadas fastland 1898-1902.
Per (Peder Elisæus) Schei (1875-1905)

Per Schei var sønn av bestyreren på prestegården på Snåsa. Allerede da Per var tre år gammel flyttet familien til egen gård Stigemsenget i Sparbu. Ca.1884 flyttet Per med sin tante til Danmark hvor han gikk på skole før han flyttet tilbake til Norge for å gå på Universitetet i Kristiania. Tidlig i 1898, var han ferdig med studier i mineralogi og geologi, og besto med glans. Året før hadde han giftet seg med Inga Jørgine Ulve fra Tromsø og de hadde en sønn, født i København i 1896. Per ble allerede før universitetseksamen ansatt ved Universitetets metallurgiske laboratorium.

Schei døde før han kunne publisere i detalj resultatene av sitt arbeid, utført under lange sledeturer hvor han også mistet tær fra frostskader. Han var litt hemmet av nærsynthet, men ble allikevel en habil hundekjører. Han oppdaget bl.a. kullforekomster på Ellesmereøya og en vulkansk bergart på Axel Heiberg-øya. Hans geologiske og paleontologiske samlinger ble rost under et møte i det Royal Geographical Society i London i 1903. Han sies å ha gitt det mest imponerende bidraget av noen enkelt person til den geologiske forståelsen av dette området før fly ble tatt i bruk.

De vitenskapelige resultatene av ekspedisjonen var omfattende, og ved returen til Norge var det Schei som ble sjefredaktøren for de offisielle vitenskapelige rapportene. Han ble vitenskapelig ansatt ved Universitetet i Oslo og hans arktiske samling var så viktig at flere europeiske spesialister på analyse og publisering av data ble satt i sving.

Dessverre døde Schei av en nyresykdom i 1905 da han var bare 30 år gammel.


Kilder:

Susan Barr: Ivar Fosheim - Storvilt, is og nytt land. Oslo 1994.
Arnt-Erik Selliaas: Polarhelten fra Snåsa. Snåsningen 21.12.2011