Sale!

Mannskapets Dagbøker fra Første Fram Ferd 1893-1896 (Norwegian Text)

198.00 kr

-78%

Using DHL there will be additional duties and taxes depending on your country’s policy.

Shipping costs are estimated automatically based on location and the number of products.

In the case of a difference between the estimated price and final price, there will be an added difference fee. 

Guaranteed Safe Checkout

Description

Fridtjof Nansens ferd over Polhavet med Fram, hans forsøk på å nå Nordpolen med Hjalmar Johansen, deres strabasiøse sledeekspedisjon mot Frans Josef land og overvintringen der, utgjør Norges mest kjente og viktigste polarekspedisjon. Det var ekspedisjonen som la grunnlaget for Norge som polarnasjon, revolusjonerte internasjonal polarforskning, etablerte Fridtjof Nansen som et internasjonalt navn, og bidro til norsk nasjonalfølelse, selvtillit og selvstendighetstanke.

Men hva vet vi i dag om denne ekspedisjonen og de som bidro til at ekspedisjonen ble en suksess? Fridtjof Nansens bok fra Første Fram-ferd ble utgitt komplett for første og siste gang i 1897. Senere utgivelser har vært kraftig redusert. Hjalmar Johansen og Bernhard Nordahl kom året etter med sine fortellinger fra ekspedisjonen, hvorav Johansens bok ble en stor suksess og er trykket i flere opplag. Nordahls «Framgutterne» er vanskeligere å få tak i. Av de personlige dagbøkene fra ekspedisjonen er kun en forkortet utgave av skipslegen Henrik Blessings beretning utgitt.

Nansens og Johansens bøker forteller i store trekk hva som skjedde under ekspedisjonen og er spesielt gode beskrivelser av sledeekspedisjonen mot Nordpolen. Men ingen av dem er spesielt detaljerte om dagliglivet om bord, kameratskap, konflikter, hjemlengsel, frustrasjoner, eller om hver enkelt deltaker. Dette er noe mer omtalt i bøker om ekspedisjonen og biografier om Nansen, som i noen grad har benyttet seg av dagbøker, brev og andre kilder for å utfylle bildet som de publiserte ekspedisjonsberetningene gir.

Nå, nesten 125 år etter ekspedisjonens hjemkomst, er endelig de personlige dagbøkene fra Første Fram-ferd tilgjengelig. Dette materialet er overveldende, og vi på Frammuseet og mange gode hjelpere har, av og på, brukt mer enn 10 år på kildesøk, digitalisering, transkribering, redigering og å forberede dette materialet for publisering.

I hovedsak består dette utgivelsesprosjektet av to deler: Fridtjof Nansens dagbok og det øvrige mannskapets dagbøker. Vår utgivelse av Nansens dagbok består av fem bind på til sammen 3000 sider.

Del II består av de personlige dagbøkene til åtte av mannskapet på 12. Utgivelsen er på tre bind på til sammen 220 sider. På samme måte som i slededagbøkene til Nansen og Johansen, er disse publisert dag for dag. De strekker seg fra forberedelsene til ekspedisjonen i mars 1893 til avreisen fra Tromsø 27. august 1896. For hendelser før og etter selve ekspedisjonen henviser vi altså til utgivelsen av Nansens dagbok bind 1, 2 og 5. De åtte dagbøkene er svært forskjellige. Ofte beskrives hendelser på ulik måte, og etter som tiden går omtales det øvrige mannskapet i større grad av hver enkelt. Følgende dagbøker er inkludert, i den rekkefølge deres notater følger dag for dag: Otto Sverdrup, Sigurd Scott Hansen, Hjalmar Johansen, Anton Amundsen, Bernhard Nordahl, Adolf Juell, og Henrik Greve Blessing.

I tillegg følger åtte komplette nummer av skipsavisen Framsjaa, samt Nordahl og Amundsens felles prosjekt ‘I ledige stunder’, der de evaluerer ekspedisjonen og skriver om enkelte hendelser til hverandre mens de har nattevakt. Dette inkluderer en beskrivelse av alle hundene og råd til fremtidige ekspedisjoner til polområdene.

Disse dagbøkene ble ikke skrevet for å bli utgitt. Innholdet kan derfor være veldig personlig og er en subjektiv fremstilling av de ulike hendelser. Ved å lese de øvrige av mannskapets dagbøker fra den samme ekspedisjonen får man imidlertid et godt inntrykk av de faktiske hendelser. Vi har fått veldig sympati for hver og en av de som skriver, og har full forståelse når de klager på en av de andre, og motsatt.

Vi har som prinsipp at vi ikke kommenterer innholdet i den enkelte dagbok, men ønsker at leseren skal gjøre seg opp sin egen mening om det som skrives. Vi har likevel inkludert noe faktainformasjon og forklaringer underveis der det kan være behov for det.

Dagbøkene presenteres her ord for ord slik de er skrevet. Det er ikke gjort noen forsøk på å modernisere språket eller korrigere eventuelle skrivefeil. Det vil derfor være en rekke forskjellige stavemåter for de samme person- og stedsnavn. Enkelte steder har dagbøkene vært vanskelig å tyde og deler av dagbøkene er uleselige, selv med moderne virkemidler. Dette gjelder spesielt slededagbøkene til Nansen og Johansen, som har overlevd på tross av de forholdene de ble skrevet under, og gjennomslagskopiene av Nansens brev i perioden 1890 til 1893.

Arbeidet med disse utgivelsene har vært en stor oppgave og til tider virket nesten uoverkommelig. I hele perioden har vi blitt berørt av innholdet. Dette er underholdende, spennende, rørende og ofte velskrevet. Her er det mye drømmer, lengsel, kjærlighet, depresjon, tvil, lidelse, stolthet, noe begeistring, og veldig mye ny informasjon om ekspedisjonen.

Nansens dagbok er ikke representativ for de øvrige dagbøkene fra ekspedisjonen. Han skriver ofte mer utfyllende enn de øvrige, også om sine innerste lidelser, og om det vitenskapelige arbeidet. Han skriver påfallende lite om de øvrige 12 i mannskapet.

Dagbøkene til de øvrige mannskapet kan være mindre hyggelig lesning for oss som setter Nansen høyt. Samtlige av de åtte dagbøkene etterlater ikke Nansen mye ære fra oppholdet om bord i Fram, selv om omtalen av Nansen blir bedre jo lengere han har vært borte fra skipet. Han skulle ha rett i alle diskusjoner, vinne enhver debatt, kverulerte og latterliggjorde, korrigerte den minste ting, og visste alltid best. Ikke på noen som helst tidspunkt på ekspedisjonen unnet han de andre særlig respekt eller ære.

Dagbøkene forteller at Fram-ekspedisjonen ikke var den perfekt organiserte ekspedisjonen, som den er beskrevet som både innenlands og utenlands. Det fortelles gjerne at alt var så gjennomtenkt og at enhver situasjon var tatt høyde for. Så perfekt var det altså ikke. Selv om disse dagbøkene gir Nansen noen riper i lakken, så bidrar de til å komplettere den viktige historien om Første Fram-ferd.

Selv om ekspedisjonen etablerte Fridtjof Nansen som den store norske helten og ga ham tyngde for videre innsats for land og folk i inn og utland, så forteller dagbøkene om de øvrige 12 menns delaktighet i ekspedisjonens suksess. Det er derfor trist at deres formidable innsats sjelden beskrives når historien om ekspedisjonen fortelles. Det blir som oftest bare Nansen.

Kanskje kan disse utgivelsene være med på å gi det øvrige mannskapet større plass i polarhistorien, og at deres versjoner av begivenhetene også benyttes når fremtidige biografier og historiebøker skrives. Vi på Frammuseet skal bidra til det.

Title/Tittel:

Mannskapets Dagbøker fra Første Fram Ferd 1893-1896

Author/Forfatter:

Otto Sverdrup, Sigurd Scott Hansen, Hjalmar Johansen, Anton Amundsen, Bernhard Nordahl, Adolf Juell, og Henrik Greve Blessing, Geir O. Kløver(red.)

Language/Språk:

Norsk

Pages/Sider:

2210

Year/Utgivelsesår:

2020

Publisher/Forlag:

The Fram Museum

Additional information

Weight 5.320 kg
Dimensions 17.5 × 11.2 × 24.2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mannskapets Dagbøker fra Første Fram Ferd 1893-1896 (Norwegian Text)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *