VÅRE UTSTILLINGER

Antarktiske pionerer

Belgicaekspedisjonen 1897-1899

I juli 1895 ble den sjette internasjonale geografiske kongressen avholdt i London. Ett av målene var å vekke interesse for utforskingen Antarktis. Lite av konsekvens hadde blitt oppnådd de siste 50 årene, og kongressen vedtok en resolusjon, som sa at "videre utforskning av Antarktis bør utføres før utgangen av århundret".

De som deltok på kongressen, var trolig uvitende om at forberedelsene til nettopp en slik ekspedisjon allerede var i gang. Mannen som skulle lede denne oppdagelsesreisen, var en 29 år gammel løytnant i den belgiske marinen, Adrien Victor Joseph de Gerlache.

Tre år tidligere hadde han meldt seg frivillig til å delta på en svensk ekspedisjon, men denne ble oppgitt før de fikk satt seil.