VÅRE UTSTILLINGER

Gjøa velkommen ombord!

group_3_-_frm2271__frm2286-3_images_large-1
gjoa_i_san_francisco022_large-1
gjoa_biografi_066_large-1
frm3009_large-1
dsc_2860_large-1
group_1_-_frm2299__frm2324-3_images_large-1

Gjøa var det første skipet som seilte gjennom hele Nordvestpassasjen. Roald Amundsen sto for denne bragden sammen med seks andre 1903-06. Gjøa tilhører i dag Frammuseet på Bygdøy i Oslo, og et vernebygg til skuta ble åpnet i 2013. Det er nå mulig for besøkende å gå ombord!

Etter Roald Amundsens erobring av Nordvestpassasjen i 1906, har Gjøa vært gjenstand for en enorm interesse. I 2009 var det 100 år siden Gjøa ble satt på land i San Francisco og utstilt for publikum for første gang. Siden den tid, har det igjen og igjen vært diskusjoner om Gjøas tilstand, manglende vedlikehold og mulighetene for å få Gjøa under tak, på lik linje med polarskuta Fram. I samme periode har Gjøa vært gjennom flere store restaureringer etter slitasje, vær og vind, hærverk og suvenirjegere.

I mai 2009 inngikk Norsk Sjøfartsmuseum og Frammuseet en avtale hvor Frammuseet overtok Gjøa. Nå skulle hun endelig få komme i hus. Dette ga Frammuseet muligheten til å skulle utvikle et mer helhetlig norsk polarmuseum og sikre Gjøas fremtid som kulturminne. Det skulle også bidra til å videreutvikle Bygdøy som et norsk maritimt kultursentrum. I denne forbindelse uttalte Riksantikvaren i brev av 27/4 -09:

”På bakgrunn av fartøyets historie, som det første gjennom Nordvestpassasjen, er det av nasjonal betydning at fartøyet sikres som et maritimt kulturminne for kommende generasjoner. Dette gjøres best ved at det oppføres et vernebygg som hindrer den nedbryting som naturlig vil skje når et fartøy utsettes for vekslende værforhold, ferskvann, frost og sol gjennom hele året”.

Planene for et vernebygg for Gjøa ble akseptert av myndighetene i Oslo og bygging tok til høsten 2011. Bygget sto ferdig og nye utstillinger inkludert selve skuta ble åpnet av Hans Majestet Kong Harald i 2013.

I forbindelse med flyttingen av Gjøa fra strandkanten på Bygdøynes til vernebygget ble det satt i gang en ny og omfattende restaurering av skuta. Hardanger fartøyvernsenter fikk dette i oppdraget, og Thon-stiftelsen donerte fem millioner kroner. Publikum er nå velkomne ombord i den vakre nyrestaurerte Gjøa!

Sammen med Fram representerer Gjøa noen av de mest interessante øyeblikk i Norges maritime og polare historie. Disse kan nå oppleves av publikum på et utvidet Fram-museum.