Fram Museum Oslo

Månedens fredsprofil: Frammuseet

Frammuseet

Frammuseets ansatte er stolte og takknemlige over at museet har blitt tildelt tittelen Månedens fredsprofil for september 2016 av Norges Fredsråd!

Månedens fredsprofil: Frammuseet

Fra utstillingsåpningen i St. Petersburg

Frammuseet står sammen med Det russiske geografiske selskap bak en utstilling av norsk-russiske polarbilder som åpnet i St. Petersburg tidligere i september. Utstillingen «Norge-Russland – den polare forbindelse» trekker frem de mange samarbeidshistoriene mellom Norge og Russland opp gjennom årene. Utstillingen belyser et virksomt samarbeid mellom forskere og polarfarere på tvers av landegrenser, til tross for politiske uenigheter mellom landene. Målet er å belyse den felles historien til nabolandene Norge og Russland. Historien baserer seg blant annet på forskning og flere polarekspedisjoner som viser hvordan et sterkt samarbeid på tvers av grensene ble opprettet og bevart.

Dette kulturelle samarbeidet som Frammuseets utstilling representerer burde verdsettes og belønnes gitt dagens stadig mer anstrengte forbindelse mellom Russland og Norge. I en tid med få politiske kontaktpunkter er det av ekstra betydning at norske sivile aktører klarer å etablere gode forbindelser og et samarbeid med Russland som bidrar til å dempe fryktretorikken og ulike fiendebilder som i senere tid har blitt forsterket i det politiske miljøet. Norges Fredsråd berømmer Frammuseets arbeid for å fremme gode kulturelle og sivile relasjoner landene imellom. Slike samarbeid bidrar til en viktig avspenning og det er kunnskapsformidling som dette vi trenger å bevare og se mer av i fremtiden.


Norges Fredsråd, 30. September 2016