Fram Museum Oslo

POLFARERE

Nordahl, Bernhard (1862-1922)

Nordahl ble født i Kristiania (Oslo). Han var elektriker på 1. Fram-ferd 1893-96.

Bernhard Nordahl (1862-1922)

Bernhard Nordahl, gift og med fem døtre, var den eneste deltageren på Fram-ferden, i tillegg til Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen, som etterpå publiserte en beretning fra ekspedisjonen over Polhavet: Framgutterne. Tre aar gjennem skrugar og nat. 
 
Han skrev at det var bare tilfeldighet som førte ham til Nansens planlagte ekspedisjon med Fram. Han hadde ikke søkt, selv om han hadde lyst til å være med. Han gikk for å se på mens Fram ble lastet i Kristiania havn og der så han Hjalmar Johansen, som han kjente. Johansen oppmuntret Nordahl til å bli med og anbefalte ham til Nansen. Nordahl besøkte Nansen i Nansens hjem utenfor Kristiania.
 
Nordahl hadde vært i marinen fra han var 14, og hadde senere arbeidet med elektrisklyssystemer - en relativt ny oppfinnelse. På Fram var han ansvarlig for dynamoen og de elektriske installasjonene ombord. Det var hans mening at dette arbeidet trengte hans fulle oppmerksomhet slik at han skulle være fritatt for andre oppgaver. Men han hjalp til med de meteorologiske observasjonene, som interesserte ham, og gjorde visse andre jobber.
 
Han skrev i sin bok at han fikk tiden til å gå ved å lese tysk med legen, Henrik Blessing, og ved å samle til en bok av spørsmål og svar, anekdoter, historier og dikt, sammen med Anton Amundsen.