Fram Museum Oslo

POLFARERE

Scott Hansen, Sigurd (1868-1937)

Premierløytnant i marinen og navigatør og vitenskapelig assistent på ekspedisjonen. Han var yngstemann ombord.

Sigurd Scott-Hansen (1868-1937)

Sigurd Scott Hansen ble født i Leith i Skottland hvor hans far, Andreas Hansen, var prest i den norske sjømannskirken. Scott Hansen (opprinnelig bare Hansen) vokste opp i Kristiania og gjorde karriere i marinen. I 1889 ble han sekondløytnant og i 1892 premierløytnant. I 1898 ble han kaptein og i 1910 kommandørkaptein. Han var adjutant for den svensk-norske kong Oscar II 1898-1905, sjef på kanonbåten Fridtjof i 1912 og panserskipet Tordenskjold 1912-13 og 1925, marineattaché i London og Paris 1919-23 og overadjutant hos kong Haakon 1913-16 og 1925-28. I 1931 tok han avskjed fra marinen. I tillegg til alt dette var han også translatør i engelsk.

Han var en av de første til å søke om å få delta på Nansens Fram-ekspedisjon, allerede 3. juledag 1890, og han fikk tidlig beskjed om at han var tatt ut. Han fikk dermed tid til å forberede seg på de vitenskapelige oppgavene han skulle ha ansvar for, og som han ikke kunne så mye om fra før. Han skulle samle og undersøke meteorologiske, astronomiske og magnetiske data og Nansen skrev senere at Scott Hansen utførte det omfattende arbeidet med stor nøyaktighet. Da Nansen og Johansen forlot skuta, ble Scott Hansen nestkommanderende om bord under Otto Sverdrup. Etter ekspedisjonen ble han utnevnt til ridder av St Olavs orden for vitenskapelig fortjeneste, og han fikk i tillegg en rekke utenlandske ordener.

Scott Hansen var forlovet da han dro av gårde med Fram og han giftet seg bare ti dager etter at han kom tilbake til Kristiania. Under arbeidene i 1930-årene med å restaurere Fram, hjalp Scott Hansen til med å sette i stand skutas interiør. Han døde året etter at Frammuseet åpnet på Bygdøynes.