Fram Museum Oslo

POLFARERE

Juell, Adolf (1860-1909)

Juell deltok på 1. Fram-ferd, opprinnelig som stuert og kokk, men med ymse oppgaver etter hvert.

Adolf Juell (1860-1909)

Adolf Juell ble født på Skåtøy ved Kragerø. Han deltok på den første Fram-ferden 1893-96 som stuert og kokk. Juells far var både bonde og skipsreder, som ikke var så helt uvanlig på disse trakter før i tiden. Det føltes derfor naturlig for Adolf å dra tidlig til sjøs. I 1879 tok han styrmannseksamen, og jobbet noen år på båt før han søkte om å få bli med Nansen over Polhavet. Det ble flere søknadsrunder, og han måtte ta et kokkekurs før han til slutt fikk hyre.

Det var ingen liten sak å bli tilbudt å være kokken på en ekspedisjon isolert fra omverdenen i tre til fem år. Den eksakte tiden det kom til å ta var ren gjetning, og de hadde ingen mulighet til å holde kontakten med noen så lenge de lå innefrosset i isen. Maten betyr enormt mye i en slik situasjon, og Juell hadde faktisk aldri jobbet på kjøkken eller i bysse. Det ble etter hvert slik at noen av mannskapet byttet på å lage mat, siden ingen egentlig ønsket å være kokk. Den andre høsten hadde Juell ansvaret to uker av gangen i byssa.

Det var visstnok slik at Juells sørlandske pratesyke irriterte Nansen til tider, og en av de andre gutta mente han burde vært prest siden han plapra så fælt. Samtidig bidro han i betydelig grad til å holde humøret oppe om bord.

Juell ble tollassistent i Kristiansand i 1898, og ble forfremmet i 1903. Han døde av lungebetennelse da han var bare 48 år gammel. Han hadde fire barn.