Fram Museum Oslo

POLFARERE

Bentsen, Bernt (1860-1899)

Bernt Bentsen fra nord-Norge var siste mann til å bli med på den 1. Fram-ferd for dens drift over Polhavet 1893-96.

Bentsen tok styrmannseksamen i 1890 og dro deretter ut på Ishavet. Da Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon ankom Tromsø på vei mot sibirkysten ble Bentsen hyrt på stedet for å hjelpe med seilasen til Jugorstredet. Nansen forklarte ikke i sin beretning hvorfor han tok med Bentsen, og det var heller ingen køyeplass til ham. Han måtte dele en allerede full 4-manns lugar, som antagelig var mulig fordi én mann alltid var på vakt. Bentsen ble med ekspedisjonen hele veien.
 
Han var visstnok god til å fortelle skrøner, som var nyttig under en 3-år lang drift.
 
Bare to år etter Fram-ekspedisjonen og Nansens og Hjalmar Johansens overvintring på Frans Josef Land fikk Bentsen en lignende overvintring, som ble hans endelikt. Han ble hyrt i 1898 av amerikaner Walter Wellman for en ekspedisjon til Frans Josef Land, som skulle være utgangspunktet for Nordpolen. Bentsen og norske Paul Bjørvik ble satt til å overvintre i en liten steinhytte, omtrent som Nansens og Johansens hadde vært. De skulle vokte et depot som skulle brukes til nordpolsfremstøtet til våren. De fikk ikke nok mat eller brensel, og mente at de ikke kunne bruke det som var i depotet. Bentsen ble syk ganske tidlig og døde i januar. Bjørvik beholdt liket i deres frosne sovepose i hytta slik at isbjørner og polarrev ikke skulle få tak i det. Da Wellman ankom i slutten av februar ble Bentsen begravet i en grunn grav i den frosne bakken, og dekket til med tunge steiner. Graven er fremdeles i rimelig stand.