Fram Museum Oslo

POLFARERE

Stolz, Rudolf (1872- ??)

Stolz var altmuligmann og fyrbøter på den 2. Fram-ferden.

Rudolf Stolz (1872- ??)

Rudolf Stolz ble født i Kristiania. Han hadde drevet med kontorarbeid før ekspedisjonen, og dette førte til en del problemer underveis. Hans store ønske var å delta på de lange og anstrengende sledeturene som var hovedaktiviteten på ferden. På den fire år lange reisen greide de å kartlegge ca. 150 000 kvkm av det som i dag er de arktiske øyene i den kanadiske Nunavut-provinsen. Imidlertid var ikke Stolz særlig egnet til denne type arbeid, og ingen av de andre ville ha ham med. Dette tok naturlig nok motet fra ham, og han skrev et brev til Sverdrup hvor han klagde sin nød, selv om begge jo var til stede på samme skip til samme tid. Sverdrup fortalte ham hvordan det var under fire øyne på Fram i februar 1900. Stolz ble da så satt ut at Sverdrup bestemte seg for å ta ham med på den neste sledeturen. Dessverre bare bekreftet dette det inntrykket Sverdrup hadde av Stolz, da sleden hans endte i sjøen.

Sverdrup fortsatte å klage over Stolz i dagboken sin, men Ivar Fosheim skrev i sin dagbok at Stolz kun trengte å lære seg å bli mer selvkritisk og ikke gi så mye kritikk av andre. Han var godhjertet og ville bare hjelpe til, skrev Fosheim. Problemet hans var bare at han overvurderte sine egne kunnskaper og evner på området.