Fram Museum Oslo

POLFARERE

Simmons, Herman Georg (1866-1943)

Simmons var født i Skåne, Sverige og deltok som botaniker på Otto Sverdrups 2. Fram-ferd til nordvest-Grønland og øyene nord for Canadas fastland 1898-1902

Herman Georg Simmons (1866-1943)

Herman Georg Simmons hadde tidligere, i 1895, vært på en ekspedisjon til Færøyene. Han publiserte flere vitenskapelige arbeider fra Fram-ekspedisjonen.

Den andre reisen til Fram var annerledes enn de to med Nansen og Amundsen. Her var fem av seksten ekspedisjonsmedlemmer vitenskapsmenn. Ekspedisjonen produserte da også en imponerende mengde vitenskapelige data, i tillegg til at de kartla 150 000 km² land og øyer av det som i dag tilhører den kanadiske provinsen Nunavut.

Selv om Simmons fikk samlet svært mye botanisk materiale, var han til tider veldig frustrert over ekspedisjonen. Grunnen til dette var at forskerne var underordnet styrmennene på Fram, Baumann og Raanes, og at de ikke var under kaptein Sverdrups kommando direkte. De profesjonelle sjømennene forsto faktisk ikke helt alt denne botaniseringen. I tillegg var det slik at alle om bord hadde kontraktsfestet at de måtte finne seg i å utføre hvilken som helst oppgave de ble satt til å utføre. Situasjonen førte Simmons inn i en dypere depresjon de to siste vintrene. Han lærte da opp kokken Adolf Lindstrøm i planteinnsamling, og Lindstrøm gikk til arbeidet med stor iver. Lindstrøm hadde gjort en utmerket jobb, skulle det vise seg, da resultatene forelå.

Da han kom tilbake, hadde Simmons oppnådd å samle nok data til å publisere rikelig med bøker og avhandlinger. Han ble internasjonalt kjent som den store arktiske botanikeren, og han holdt mange foredrag, blant annet ett i 1904 om eskimoenes demografi og folkevandringsmønstre. I 1906 ble han foreleser ved Universitetet i Lund, og i perioden 1918 til 1932 var han professor ved Ultuna Landbruksinstitutt. Fra 1928 til 1932 var han leder ved dette instituttet. Som pensjonist fortsatte han å skrive og publisere fra sitt hjem i Lidingø ved Stockholm.