Fram Museum Oslo

POLFARERE

Omdal, Oscar (1895-1927)

Omdal ble født i Kristiansand og var norsk flyver i Sjøforsvaret. Han ble engasjert av Roald Amundsen til å fly under Maud-ekspedisjonen og deltok også på N24/25-ekspedisjonen og Norge-ferden.

Oscar Omdal (1895-1927)


Oscar Omdal ble født i Kristiansand. Hans foreldre var skomakermester John O. Omdal (f. 1866) og hustru Marta (f. 1866). Oscar døde ungt, men var en av de norske flypionerne.

Omdal kom inn på Marinens nyetablerte flymekanikerskole sommeren 1916 etter å ha studert ett år ved Porsgrunn tekniske skole og etter lengre verkstedspraksis. Han utdannet seg videre ved Marinens flyvåpen i 1919. Etter en kort tid ved Christian Hellesens Norsk Aeroplanfabrik i Tønsberg, ble han våren 1920 den første ansatte i Tancred Ibsens flyselskap A/S Aero. Den 19. juni 1920 åpnet Tancred Ibsens flyselskap den første norske charterflyrute mellom Kristiania og Kristiansand under oppdrag for avisen Nationen under Landmandsforbundets landsmøte. Samme sommer ble Omdal utlånt til Norsk Luftfartsrederi og 16. august 1920 fløy han den første passasjerflyruten fra Stavanger via Haugesund til Bergen med sjøfly. Ruten ble nedlagt oktober samme år, da den økonomiske krisen begynte å vise seg. Omdal ble i 1922 vernepliktig sekondløytnant.

I 1921 ble Omdal engasjert som én av to flyvere i forbindelse med den planlagte nordpolsflyvningen på Roald Amundsens Maud-ekspedisjon i Alaska. Da Amundsen våren 1922 kjøpte et Junkers F13-fly i New York, var det meningen at Omdal skulle fly dette til Seattle for omlasting i Maud. Motorstopp tvang imidlertid Omdal til å nødlande i Nebraska, og flyet ble ødelagt. Et nytt fly ble i stedet fraktet med tog til Seattle, og i juni dro ekspedisjonen nordover. Etter en prøveflyvning på en strand i Beringstredet, overvintret Omdal alene på hytta Maudheim han og Amundsen fikk bygget ved Wainwright i Alaska. På våren 1923 ble det nye flyet montert under svært primitive forhold, og da Omdal skulle ta en ny prøvetur den 11. mai havarerte han. Amundsen måtte gi opp planen om flyturen over Polhavet til Svalbard. Amundsen rapporterte til sin bror Leon at “Omdal ær i mangt & meget en klåss – åsså meget upålideli”! (Kilde SNL)

Julen 1923 feiret Omdal hos Amundsen, og nye planer for en flyekspedisjon til Nordpolen ble lagt. Med amerikaneren Lincoln Ellsworth som sponsor, ble Amundsens nye nordpolfly bygget i Italia hvor Omdal fulgte byggingen med egne øyne. Våren 1925 sto to Dornier Wal flybåter klare, N24 og N25. Disse ble fraktet med tog til Narvik og videre med båt til Svalbard. Omdal ble med som mekaniker på N24. Leif Dietrichson førte flyet og Ellsworth var navigatør. Flyene landet på 87° 44' nord og fikk store vanskeligheter med å komme på vingene igjen. Etter 25 dagers slit med å lage startbane på isen klarte de seks å fly tilbake til Svalbard i N25. Omdal gjorde uforglemmelige filmopptak under denne strabasiøse turen hvor N24 ble skadet og måtte etterlates. Han hadde nær omkommet da han gikk gjennom isen på vei fra N24 til N25. Amundsen skrev senere om Omdal at “er han ikke til stede, er han alltid savnet”. Den 4. juli 1925 fikk ekspedisjonens medlemmer en enestående heltevelkomst i Kristiania. For Omdal førte berømmelsen til at han ble fastlønnet løytnant i Marinens flyvåpen.

Omdal deltok som altmuligmann og en av tre maskinister på Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight med det italienskbygde luftskipet Norge. Luftskipet fløy fra Svalbard over Nordpolen til Alaska våren 1926. Sommeren 1927 ble han rekruttert av Bernt Balchen, som reserveflyver på Byrds sydpolsekspedisjon våren 1928. I påvente av denne ekspedisjonen ble Omdal blant annet ansatt som flyver for den kvinnelige eiendomsinvestoren Frances Wilson Grayson, som ville fly over Atlanterhavet i en Sikorsky flybåt. Til tross for dårlig værmelding tok Omdal, Grayson og Brice Goldsborough av den 23. desember 1927 fra Curtis Field ved New York, med kurs for København. De meldte om sterk ising utenfor Boston, og etter å ha satt kursen ut over Atlanterhavet, forsvant flyet sporløst.

Oscar Omdals gate i Stavanger og Oscar Omdals terrasse i Hamresanden, Kristiansand, er oppkalt etter ham.