Fram Museum Oslo

POLFARERE

Sverdrup, Harald Ulrik (1888-1957)

Sverdrup var en internasjonalt kjent oseanograf som begynte sin karriere på Roald Amundsens Maud-ekspedisjon

Harald Ulrik Sverdrup (1888-1957)

Harald Ulrik Sverdrup ble født i Sogndal. Han ble cand.real. ved Universitetet i Oslo i 1914 og Dr.philos. i 1917. Han deltok på Roald Amundsens ekspedisjon med polarskipet Maud fra 1918 til 1925. Sverdrup ledet det vitenskapelige arbeidet under hele ekspedisjonen. I løpet av ekspedisjonen tilbrakte han et halvt år blant tsjuktsjerne i øst-Sibir. Han lærte språket og senere publiserte sitt etnologiske arbeid om tsjuktsjerne.

Sverdrup var først og fremst oseanograf og meteorolog og han gjorde vesentlige teoretiske arbeider. Han arbeidet som assistent ved Carnegie Institutes avdeling for magnetisme i Washington DC og var tilknyttet samme institutt som forsker i 1926 og mellom årene 1928 til 1940.

I 1931 deltok han på Nautilus-ekspedisjonen til australske George Hubert Wilkins. Nautilus var en gammel amerikansk ubåt fra Første verdenskrig. Ekspedisjonen var ikke vellykket og Nautilus ble etterpå senket i havet utenfor Askøy i Bergen. 

Sverdrup ble direktør ved Californias Scripps Institution of Oceanography (SIO) i 1936, opprinnelig for tre år, men utbruddet av Andre verdenskrig førte til at han beholdt stillingen til 1948. I løpet av 33 ekspedisjoner med forskningsskipet E.W. Scripps i årene 1938-1941 samlet Sverdrup et detaljert oseanografisk datasett utenfor California-kysten. Han utviklet teorien om havsirkulasjon som ble kjent som ‘Sverdrup-balansen’, den første presise beskrivelsen av fenomenet. Etter SIO returnerte han til Norge for å bli direktør for Norsk Polarinstitutt i Oslo, og han fortsatte å bidra til oseanografi, marinbiologi og polarforskning.

Hans mange publikasjoner inkluderer den omfattende The Oceans: Their Physics, Chemistry and General Biology (av Harald Sverdrup, Martin W. Johnson og Richard H. Fleming [1942, 1970]).

Sverdrup ble hedret med medaljer og utmerkelser fra mange land: Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1926 og til kommandør 1949; han var også kommandør av den danske Dannebrogordenen, den svenske Nordstjärneorden og av den franske Ordre de Mérite Maritime. Han var medlem av de amerikanske og norske Vitenskapsakademier.

En Sverdrup, et mål for volum, er oppkalt etter ham. En Sverdrup = 1 000 000 m³ vann pr sekund.