Fram Museum Oslo

POLFARERE

Kakot

Kakot var en tsjuktsjer som søkte til Maud i 1920 for å få seg jobb og ble ansatt som altmuligmann. Han var far til Kakonita

Kakot

Tsjuktsjeren Kakot kom til Maud da hun lå ved Kapp Serdsje Kamen vinteren 1920. Han ønsket seg jobb, og etter en del betenkning ansatte Amundsen ham som altmuligmann, for å jobbe med alt fra vedhogst til oppvask. Etter hvert fikk han hjelpe Amundsen i byssa. En dag viste han frem sin fireårige datter Kakonita, som var morløs og i dårlig fysisk befatning. Amundsen tok piken under sin vinge og fikk vasket og stelt henne. Kakot forsvant i februar 1921 og Amundsen fortsatte å passe på Kakonita. Kakot kom senere tilbake med ny kone, og begge arbeidet ombord så lenge Maud-ekspedisjonen varte.

Sammen med Charles Carpendale’s 10-år gamle datter Camilla, ble Kakonita med Amundsen til hans hjem på Svartskog hvor de bodde til de i 1925 ble sendt tilbake til Carpendale-familien etter Amundsens konkurs. Kakonita dro aldri tilbake til faren, som ikke fikk seg mer arbeid etter Maud-ekspedisjonen.

Kilde:
Alexander Wisting: Roald Amundsen - Det største eventyret. Kagge forlag 2011