Fram Museum Oslo

POLFARERE

Mogstad, Ivar Otto Irgens (1856-1928)

Mogstad var altmuligmann på den første Fram-ferd.

Ivar Otto Irgens Mogstad (1856-1928)

Ivar Mogstad ble født på Aure på Nordmøre var den yngste av seks søsken. Hans far var lærer og kirkesanger John I. Mogstad fra Surnadal. Han tok eksamen som forstbetjent i 1877 og fra 1882 var han overvokter på Gaustad psykiatrisk sykehus i Kristiania (Oslo).

Mogstad ble ansatt på Fram som altmuligmann og Nansen skrev at han gjorde seg nyttig ombord i alle egenskaper, fra urmaker til hundevokter. Hans attester viste at han var særdeles teknisk interessert og sakkyndig. Ombord gjorde han tjeneste i tillegg som skytter, fyrbøter og snekker. Han kunne også underholde på fiolin. Han skal ha vært litt av en oppfinner med flere patenter til sitt navn.

Flere av de andre om bord syntes at han var flink til å iscenesette krangler og dramaer, noe som ofte endte i slåsskamp. I dagboken sin skriver han at han drømte veldig mye under ekspedisjonen.   

Etter ekspedisjonen fikk Mogstad jobb som brennevinsinspektør. Han var veldig glad i å jakte, og bygde seg en liten hytte på Nordmøre hvor han jaktet på bjørn. En av hans bjørner står utstilt i Vitenskapsakademiet i Trondheim. Han forble ugift til han døde i 1928, i Trondheim. Pengene han hadde tjent donerte han til utviklingen av skogbruket i Aure.