Fram Museum Oslo

POLFARERE

Nilsen, Thorvald (1881-1940)

Thorvald Nilsen var skipperen på Fram under Roald Amundsens ekspedisjon til Antarktis. Han var om bord 1910-14.

Thorvald Nilsen (1881-1940)

Thorvald Nilsen ble født 6. august 1881 i Kristiansand. Hans far var kjøpmann, men han selv valgte sjøen. Han gikk på Kristiansands folkeskole og tok middelskole-eksamen ved Kristiansands katedralskole. Han tok almindelig styrmandseksamen i 1900 før han begynte på Sjøkrigsskolen ved Karljohansvern i Horten. Han ble uteksaminert i 1903 som nr 10 av 20 fra sitt kull. Han ble utnevnt som premierløitnant i marinen og fikk sitt skippersertifikat i 1906. Nilsen fikk praksis både i marinen og handelsflåten på ruter til Sør-Amerika, hvor han bl.a. var kaptein på s/s Nicaragua. I 1909 søkte han stillingen som skipsfører på Fram, som skulle nordover på Roald Amundsens ekspedisjon mot Nordpolen. Etter at Ole Engelstad omkom i en ulykke i forbindelse med Amundsens test av ”mannløftende” drager i Horten fikk Nilsen stillingen. Før avreise fikk han, som den første om bord, beskjeden om at ferden skulle gå til Sydpolen i stedet.
 
Fram seilte ut fra Nilsens hjemby Kristiansand 9. august 1910 og Hvalbukten i Antarktis ble nådd 13. januar 1911. Mens de var der, seilte Fram til 78° 41' s.br. innerst i bukten og ble derved det skipet som hadde vært både lengst nord og lengst sør i verden. Den 14. februar forlot de landpartiet og Hvalbukten og ankom Buenos Aires 19. april. Etter ønske fra Fridtjof Nansen skulle det nå foretas oseanografiske målinger og observasjoner i det relativt uutforskede sørlige Atlanterhavet. Nilsen oppdaget at ingenting var ordnet for denne delen av ekspedisjonen, men de økonomiske problemene ble løst med hjelp fra den utflyttede norske forretningsmannen Don Pedro Christophersen. Med den unge russiske oseanografen Aleksandr Kutsjin som vitenskapelig leder ble det for første gang gjennomført oseanografiske målinger tvers over Sør-Atlanterhavet. Resultatene var gode hva angikk vannprøver, temperaturmålinger, planktonprøver m.m.
 
De var tilbake i Hvalbukten i januar 1912 og hele ekspedisjonen ankom Hobart, Tasmania 7. mars. De ankom Buenos Aires igjen 23. mai og da hadde Fram seilt to ganger rundt Jorden, omseilt Antarktis og tilbakelagt 54 400 nautiske mil. Meningen var nå å ta fatt på nordpolferden, og Nilsen ble igjen i Buenos Aires for å ta seg av utrusting og istandsetting av Fram, men det drøyde og Nilsen var tilbake i Norge i desember 1912.
 
Sommeren 1913 reiste Frams besetning tilbake til Buenos Aires, for nå var planen at Fram på vei nordover skulle være første skip gjennom den nye Panamakanalen. Nilsen reiste direkte til Colón, hvor han overtok kommandoen igjen 3. oktober. Fram ble liggende der i to måneder mens kanalen skulle ferdigstilles. Da så ikke skjedde, ble det besluttet å slepe Fram rundt Sør-Amerika. 25. mars 1914 var de ikke kommet lenger enn til Montevideo. Forholdene om bord var blitt svært vanskelige etter det lange oppholdet i varme farvann. Både skuta og provianten var angrepet av mark, og utsikten til et langt tokt i Arktis var dårlig. Fram ble beordret tilbake til Norge og ankom Horten 17. juli 1914.
 
Nilsen fungerte som torpedobåtsjef i nøytralitetstjeneste under krigen 1914-18 og ble deretter utnevnt til adjutant ved 2. Sjømilitære distriktskommando i Kristiansand. I mai 1915 var han forlover i Kristian Prestruds bryllup og 14. september 1918 giftet han seg i Nordstrands kirke med Frida Lem (1888-1948) fra Selje. I 1920 ble han utnevnt til kaptein i marinen, men søkte avskjed og tok dispasjøreksamen i Kristiania samme året. Ekteparet flyttet til Buenos Aires for godt i 1920, etter at Nilsen hadde fått tilbud om en stilling i firmaet John M. Bugge Assuranse- og Dispachørforretning som havariagent for nordiske selskaper. Dette hadde de to snakket om allerede 1915, og Nilsen overtok firmaet etter Bugges død.
 
Thorvald Nilsen ble et avholdt medlem av den skandinaviske kolonien i Buenos Aires og var formann i Det norske La Plata-samfund 1925–27. For sin innsats under antarktisekspedisjonen ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1913, og han ble ridder av den franske Æreslegionen. Han var glad i Norge og besøkte hjemlandet ofte før han døde i Buenos Aires 19. april 1940. Hans urne ble brakt til Norge.
 


Kilder:

Susan Barr: Biografi av Thorvald Nilsen i Norsk biografisk leksikon
Brev fra Nilsen til Prestrud 8.11.1927
Thorvald Nilsens etterlatte papirer