Fram Museum Oslo

POLFARERE

Malmgren, Finn (1895-1928)

Svensk meteorolog og forsker som deltok på Maud-ekspedisjonen og på luftskipekspedisjonene med Norge og Italia.

Finn Malmgren (1895-1928)

Finn Malmgren ble ansatt på siste delen av Roald Amundsens Maud-ekspedisjon, under Oscar Wistings kommando 1922-25. Han var meteorolog og vitenskapelig assistent for Harald U. Sverdrup. Han ble deretter amanuensis ved det svenske meteorologiske institutt i Uppsala.

I 1926 deltok han som meteorolog på luftskipet Norge og i 1928 ble han engasjert av Umberto Nobile til ekspedisjonen med luftskipet Italia. Etter Italias havari på et isflak nord om Nordaustlandet bega Malmgren seg sammen med Zappi og Mariano på vandring over isen mot Svalbard for å skaffe hjelp til de strandede i isen. Malmgren døde underveis, mens Zappi og Mariano etter hvert ble plukket opp av den russiske isbryteren Krasin som deltok i redningsaksjon.

Det star en statue av Malmgren utenfor det svenske meteorologiske institutt i Uppsala.