Fram Museum Oslo

POLFARERE

Prestrud, Kristian (1881-1927)

Kristian Prestrud var marineoffiser og ble førstestyrmann på Roald Amundsens ekspedisjon med Fram til Antarktis. Han var med i overvintringsgruppen på land, og han ledet tre-mannsekspedisjonen til King Edward VII Land.

Kristian Prestrud (1881-1927)

Kristian Prestrud ble født 22. oktober 1881. Foreldrene bodde da på Hveberg i Hedmark. Kristian ble døpt i Grue kirke 8. januar 1882. Faren Christen Christiansen Prestrud kjøpte gården Hårstad Østre i Vang i mars 1883. Han var gårdbruker, men skal også ha vært brennerimester på Løitens Brænderi.

Kristian Prestrud tok middelskoleeksamen på Hamar før han som 15-åring dro til sjøs med Bark Rolf. Etter to år på seilskuter begynte han på Sjøkrigsskolen i Horten. Han ble uteksaminert som sekondløytnant i 1902 og ble premierløytnant i 1905. Etter Sjøkrigsskolen seilte han et par år i handelsflåten.
 
Da Roald Amundsen vinteren og våren 1909 ba kaptein Sem-Jacobsen om å konstruere en drage som han kunne stige opp fra skipet med for å finne de beste isforholdene for Fram-skuta, var Prestrud en av testflyverne. Denne mannløftende dragen besto av seks eller syv drager etter hverandre. Nederst var det en gondol hvor føreren kunne dirigere opp- og nedstigningen ved hjelp av snorer. Dragene kunne løfte ca. 250 kilo. Sem-Jacobsen og Prestrud var flere ganger oppe i et par hundre meters høyde, mens selve dragene kom opp i 600 meter. Frams kaptein, løytnant Engelstad, ble drept i forsøkene da lynet slo ned i en av dragene. Prestrud ble bedt om å være førstestyrmann på Amundsens ekspedisjon med Fram (som skulle nordover), og før avreise deltok Prestrud på Bjørn Helland-Hansens kurs i oseanografi i Bergen sammen med Hjalmar Fredrik Gjertsen og Adolf Schröer.

Prestrud var med i åttemannsgruppen som gjorde det første forsøket på å gå mot Sydpolen tidlig i september 1911. Temperaturen var da altfor lav, og dette førte til trøbbel. Returen til Framheim ble svært vanskelig, og Prestrud mistet nesten livet under de fæle forholdene. Han ble reddet av Hjalmar Johansen, som hadde vært Nansens følgesvenn mot Nordpolen i 1895. Johansens kritikk av Amundsens lederskap i etterkant av dette førte til at verken han eller Prestrud fikk være med blant de fem som til slutt erobret Sydpolen 14. desember.
 
Johansen og Jørgen Stubberud ble istedenfor beordret østover under Prestruds kommando, for å kartlegge King Edward VII Land. De var borte i to måneder.
  
Etter sydpolsekspedisjonen var Prestrud først ved distriktskommandoen i Kristiansand før han i perioden 1913-14 var på panserskipet Norge. I 1914-15 jobbet han på torpedobåten Delfin i Skudenes. Prestrud ble utnevnt til kaptein i 1915, og på sommeren det året hadde han tjeneste ved admiralstaben i Kristiania. I 1915-16 var han på torpedobåten Sild i Kristiansund og i 1916-17 på torpedobåten Skarv i Farsund. Senere i 1917 tjenestegjorde han på torpedobåten Ravn i Kristiansand, før han i 1918 ble overført til torpedobåten Viking i Haugesund. I 1919 var han på panserskipet Tordenskjold.
 
I perioden 1919-21 var Prestrud ved tredje distriktskommando Marviken i Kristiansand. Han ble deretter adjutant hos Kong Haakon VII frem til 1923. Han var blant annet med Kongen på statsbesøk til Belgia og Nederland. Fra 1923 til 1927 var Prestrud marineattaché ved legasjonene i London og Paris. Han ble ansatt som havnefogd i Kristiansand i 1927.
 
Prestrud giftet seg 22. mai 1915 med Randi Usterud fra Kristiansand. Thorvald Nilsen, som hadde vært kaptein på Fram, var forlover. De fikk barna Kaare (1916) og Kirsti (1919). Kristian Prestrud døde 11. november 1927.

Kristian Prestrud ble tildelt Sydpolsmedaljen, slått til ridder av den danske Dannebrogordenen, den franske Æreslegionen, den nederlandske Oranje-Nassau-ordenen og den belgiske Leopold-ordenen.