Fram Museum Oslo

POLFARERE

Blessing, Henrik Greve (1866-1918)

Blessing var prestesønn fra Drammen. Han var lege på den 1. Fram-ferden.

Henrik Greve Blessing (1866-1918)

Henrik Greve Blessing tok sin medisinske grad i 1885, så det var en ganske fersk lege som Fridtjof Nansen fikk med på Fram på sin drift over Polhavet i 1893-96. Det var få søkere til det som mange anså som et selvmordsoppdrag.
Frams mannskap var såpass friske at det ble lite legearbeid i løpet av de tre årene ekspedisjonen varte. Heldigvis hadde Blessing også utdannelse som botaniker. Han begynte å samle planter mens Fram seilte langs Sibirkysten og han fortsatte med å samle alger i isen. I tillegg tok han på seg legearbeid for hundene.

Hver måned veiet og sjekket Blessing mannskapet. I motsetning til de fleste andre arktiske ekspedisjoner på denne tiden, la ekspedisjonsmedlemmene på seg. Fram hadde med mye og variert proviant for fem år, supplert med ferskt isbjørnkjøtt. De få helseproblemene inkluderte noe revmatisme (Nansen), litt gastroenteritt (Sverdrup), noen forfrysninger, et isbjørnbitt og lus som kom om bord sammen med noen innfødte langs Sibirkysten.

Det var vanskelig å unngå enkelte psykiske problemer på en slik ekspedisjon og Blessing selv ble hardest rammet. Etter et lykkelig første år begynte han å misbruke narkotikaen i medisinkisten og dette hadde alvorlig påvirkning på hans temperament.

Blessing mottok medaljer etter ekspedisjonen og begynte å arbeide ved Rikshospitalet. Hans narkotikaproblem var antagelig årsaken til at han sluttet der og arbeidet i Sør-Afrika 1900-04. Etter uregelmessig medisinsk arbeid tilbake i Norge, ble han hvalfangstlege i Sørishavet fra 1914 til han døde. Han forble ugift.