Fram Museum Oslo

POLFARERE

Svendsen, Johan (1866-1899)

Svendsen var legen på Otto Sverdrups ekspedisjon med Fram i 1898-1902, og han døde under ekspedisjonen.

Johan Svendsen (1866-1899)

Johan Svendsen var født i Bergen. Han hadde praktisert som lege i Lofoten, og var veldig populær blant fiskerne. Han ble godt kjent for sine kunnskaper, sin hjelpsomhet og sitt gode humør. Han var imidlertid den eneste av mannskapet på andre Fram-ferd som ikke hadde blitt ordentlig undersøkt før reisen. En fjern slektning av Svendsen skal ha uttrykt stor forbauselse over at Svendsen skulle være med, som hverken hadde fysisk helse eller en psyke som ville tåle å gjennomleve en krevende ekspedisjon til Arktis.

Tidlig i 1899 måtte Svendsen amputere tre tær som tilhørte geolog Per Schei. Dette ble hans største medisinske utfordring om bord, siden han selv var død da maskinist Ove Braskerud ble syk og døde i september 1899, antagelig av lungebetennelse. Legen på en polarekspedisjon som vår egen, bemerket Sverdrup, er uerstattelig, da han normalt er den eneste av mannskapet med medisinsk kunnskap og kompetanse.

Ut på våren i 1899 var det helt klart at Svendsen hadde problemer, og i juni fant den siste tragedien sted. En dag mennene var ute på en lengre sledetur, følte ikke legen seg vel. Han ble derfor alene igjen ved teltleiren, mens de andre dro av gårde. Da de kom tilbake til leiren, så de Svendsen som kom ut av teltet. Da han hadde forsikret seg om at de så ham, skjøt han seg i hodet. I en lengre periode, hadde han brukt både morfin og opium, og det hele hadde tydeligvis blitt for mye for ham.

Han fikk en våt grav gjennom et hull i isen, og et kors ble satt opp til minne om ham inne på land.