Fram Museum Oslo

POLFARERE

Hassel, Sverre Helge (1876-1928)

Hassel var tollbetjent og polfarer. Han deltok på den andre og den tredje Fram-ferd og var med i gruppen som nådde Sydpolen 14. desember 1911.

Sverre Helge Hassel (1876–1928)

Sverre Helge Hassel var tollbetjent og polfarer. Han ble født 30. juli 1876 og vokste opp på Grønland i Kristiania. Hans foreldre var restauratør og dansevert Martinius Pedersen Hassel (f. i Skotselv 7. februar 1851) og Elise Mathea Pedersen.
  
Sverre Hassels farfar Petter Nilsen jobbet som smed på Hassel jernverk på Modum, og han flyttet dit sammen med sin kone Kristine Birgitte Johannesdatter en gang mellom 1858 og 1863. De hadde syv barn som vokste opp på jernverket. Sverres far tok antagelig etternavnet Hassel herfra da familien flyttet til Kristiania. 
 
Sverre Hassel giftet seg med Helene Topper (født 1889) og fikk to sønner og en datter.  
 
Så fort Hassel var gammel nok, dro han til sjøs. Han fikk sitt førstestyrmanns- og skipskapteinssertifikat etter først å ha tjenestegjort på skoleskipet Christiania. En norsk komité hadde kjøpt dette skipet fra Storbritannia til Norge, hvor det ble ombygd til skoleskip for gutter som ville bli sjømenn. Sverre Hassel må ha vært en av de første elevene på skoleskipet og i 1883 søkte i alt 127 unge gutter seg til tjeneste på skoleskipet - bare 30 fikk plass. Dette var unge gutter fra alle samfunnslag og rutinene på skipet var strenge. Hassels erfaring fra årene på Christiania må ha vært veldig nyttige for ham i forhold til disiplin, noe som også ble viktig på polarskuta Fram noen år senere. Det sies at kapteiner som fikk elever fra Christiania som matroser på skipene sine kunne fortelle at skoleskipet var en god utdannelse, også for den menneskelige utvikling.
 
Mellom 1898 og 1902 var Hassel ekspedisjonsdeltaker som altmuligmann på andre Fram-ferd. På denne ekspedisjonen utforsket kaptein Otto Sverdrup og hans mannskap kysten av Nordvest-Grønland og øyene på nordkysten av Canada. Ekspedisjonen kartla ca. 150 000 km² land ved bruk av hundesleder, noe som gjorde Hassel til en ekspert på hundekjøring. Dette var den største geografiske kartleggingen av et område gjort på en polarekspedisjon noensinne.
  
Da Hassel kom tilbake til Norge i 1902 ble han kommandant i Marinen i Horten. I 1904 ble han tollassistent i Kristiansand, og det var her han i 1910 gikk om bord i Fram for å være med på Roald Amundsens ekspedisjon til Sydpolen. Hassel hadde fått ett års permisjon fra jobben sin, og hans plan var å være med på den første delen av ekspedisjonen som tilsynelatende skulle gå mot Nordpolen. Men, da Fram nådde Madeira sommeren 1910, og mannskapet ble fortalt om Amundsens planer om å erobre Sydpolen aksepterte han, som de andre, Amundsens tilbud om å bli med videre. Hassel fikk ansvar for hundene og ble en av fire menn som sammen med Amundsen og hundespann skulle gjøre fremstøt mot polen. Den 14. desember 1911 var Hassel, Amundsen, Hanssen, Bjaaland og Wisting de første til å sette føttene sine på sydpolspunktet. Hassel kjørte den ene hundesleden.  
 
Hassel sa dette om ekspedisjonen og klimaet på Sydpolen i et intervju Roald Amundsen hadde i The New York Times 12 March 1912: 
  
”Det var ikke så veldig kaldt, og nære selve polpunktet opplevde vi fint vær. Jeg har faktisk kjent det kaldere i Kristiania. Uten hundene hadde vi ikke klart det, heller ikke med tanke på matforsyningene. Hundekjøtt er ikke den verste type mat. Hundene er alltid klare for å spise hverandre, faktisk er de noen ganger mer glad i sine venner døde enn levende. Kaptein Amundsen er en fantastisk mann. Vi hadde aldri klart å fullføre ekspedisjonen uten ham.”
  
Hassel takket nei til Roald Amundsens tilbud om å følge en utvidet ekspedisjon til Nordpolen, og dro tilbake til jobben i tollvesenet ved Kristiansand og senere til Farsund.
  
I løpet av vinteren 1913 holdt Hassel over 100 foredrag om sydpolsekspedisjonen. I oktober 1916 skrev han et lengre brev til Fridtjof Nansen hvor han foreslo at polarskuta Fram skulle gjøres om til et museum. Det var Otto Sverdrup som senere satte i gang med dette arbeidet.
  
I 1922 ble Hassel tollsjef i Grimstad. Han og Roald holdt kontakten, og i juni 1928 døde Hassel 51 år gammel av hjerteinfarkt i Amundsens hage på Svartskog utenfor Oslo. Roald Amundsen forsvant selv bare 12 dager senere i en flyulykke.  
  
Kilder forteller at Hassel var en lavmælt person som var en lojal støttespiller for Amundsen, selv om han kritiserte Amundsen veldig til tider i sin sydpoldagbok. Han representerte Amundsen både i Hjalmar Johansens og Kristian Prestruds begravelser. Det sies at han var en ”sjeldent sympatisk mann med en sterk personlighet som hadde sine venners respekt og lojalitet”.
 
Hassel har et fjell oppkalt etter seg i Antarktis som heter "Mount Hassel", en gate i Stavanger og dessuten kalles sundet mellom Amund Ringnes Island og Ellef Ringnes Island i Nord-Canada for "Hassel Sound".