Fram Museum Oslo

POLFARERE

Lund, Anton (1864–1945)

Førstestyrmann på Gjøa 1903-06

Anton Lund (1864–1945)

Anton Lund ble født 13. februar 1864 i Tromsø. Foreldrene hans var Arnt og Sara Lund (f. Tøllefsen). Allerede som 12-åring dro han på sin første tur til sjøs med jakten Lykkens prøve til Finnmark. I alt gjorde han 25 ishavsturer og han ble en erfaren skipper og harpunér i Nordishavet. Fartøyene han reiste med var: galeasen Mathilde, jaktene Ingeborg og Tromsdalstinden, samt Svanen av Hammerfest. Tromdalstinden forliste ved Bussesundet ved Vardø under en orkan.

Lund var i noen år bestyrer av Joh. Rye Holmboes damptranforretninger (Lekter) i Tromsø.
I 1903-06 var han førstestyrmann på Roald Amundsens ferd med Gjøa gjennom Nordvestpassasjen. Etter hjemkomsten ble han sammen med de øvrige deltakerne på Gjøa-ferden slått til ridder av St. Olavs orden.

Lund fikk jobben som den første fyrvokteren på Skalmen fyr i 1907. Her jobbet han frem til 1912 da han ble fyrvokter på Ørsvaag i Kabelvåg. På Skalmen fyr hadde han en sledehund som han hadde med seg fra Gjøa-ekspedisjonen. Ennå sees spor etter hunden i sementen på fyret. Fyret er et kystfyr som ligger utenfor Smøla i Møre og Romsdal. Ørsvåg fyr lå i Vågan kommune i Nordland. Fyret ble opprettet 1. januar 1862 og var et havnefyr. Det ble nedlagt og erstattet av ei fyrlykt i 1951. I 1918 ble Lund flyttet til Nærøsund.

Lund giftet seg 4. juni 1887 i Dyrø i Troms med Marie (1862–1935). De fikk tre barn. En av sønnene reiste i utenriksfart som maskinist, og en datter ble bosatt i Stavanger. Den andre av sønnene gjorde karriere i militæret. Anton og Marie er begge gravlagt i Harstad.