Fram Museum Oslo

POLFARERE

Kristensen, Halvardus (1879 – 1919)

Kristensen var altmuligmann og delvis maskinist på 3. Fram-ferd.

Halvardus Kristensen (1879 – 1919)

Halvardus Kristensen var en sjømann fra Gråten i Skien, født 29. oktober 1879 i Solum nedre Telemark 29. oktober 1878. Foreldrene hans var bakermester Kristen og fru Karen Halvorsen. Kristensen giftet seg i 1914 med Dagmar Kristensen (født Karlsen) og fikk tre barn. 
 
Halvardus Kristensen mønstret på skipet Anglo Saxon som 15-åring, og ble etter hvert en fullbefaren sjømann som rundet Magellanstredet i Sør-Amerika syv ganger. Han søkte seg med tiden til Marinen og tjenestegjorde på til sammen 7 forskjellige marinefartøy.
  
I Marinen ble Halvardus kjent med løytnant Kristian Prestrud, som anbefalte Roald Amundsen å ansette Kristensen som mannskap på polarskuta Fram til sin kommende ekspedisjon. Slik ble Kristensen med som altmuligmann på ekspedisjonen til Sydpolen i 1910-12. Hyren Kristensen fikk var månedlig på kr 70,- pluss fri kost.
 
Underveis fikk han opplæring som maskinist, og ble tilhørende ekspedisjonens sjøparti på 10 mann. Disse mennene drev oseanografiske undersøkelser i Sørishavet med Fram under ledelse av kaptein Thorvald Nilsen, mens Amundsen med sitt landparti gjorde undersøkelser på Kong Edward VII Land og erobret Sydpolen.
  
Da Kristensen etter sydpolsekspedisjonen kom tilbake til hjembyen sin Skien, ble han sammen med ekspedisjonsdeltaker Olav Bjaaland båret på gullstol gjennom byen.
 
Halvardus stiftet familie og kjøpte egen fraktebåt som gikk i trafikk mellom Skien og Langesund. Senere kjøpte han skipet Mostein for å gå i kystfart. Mostein forliste under storm i Nordsjøen på vei til Haugesund i mars 1919, og Halvardus og de to øvrige om bord omkom. Vrakrester av Mostein ble senere funnet drevet i land i Danmark.
 
Kristensen fikk et fjell oppkalt etter seg i Antarktis, og har en gate oppkalt etter seg i Skien.