Fram Museum Oslo

POLFARERE

Jacobsen, Theodor Claudius (1855-1933)

Jacobsen var styrmann på den første Fram-ferd.

Theodor Claudius Jacobsen (1855-1933)

Theodor Claudius Jacobsen ble født i Tromsø hvor faren var skipskaptein, senere havnefogd og losoldermann. 17 år gammel tok Theodor eksamen ved Navigasjonsskolen i Tromsø og året etter tok han styrmannseksamen. I 1875 ble han annenstyrmann på skonnerten Messina av Arendal, og i 1878 på Daphne av Arendal. Han seilte i et par år i koprafart ved Australia og New Zealand for lokale redere for han i 1884 fikk skippersertifikat i Tromsø. I 1891 dro han med prins Henri de Bourbon til Svalbard som kjentmann, islos og jeger på yachten Fleur de Lys. Han giftet seg i Tromsø på slutten av 1888 og hadde fått et barn før han dro ut med Fram.

I begynnelsen av oktober 1892 skrev Jacobsen til Nansen at han ønsket å bli antatt som styrmann på den kommende ekspedisjonen. Han ble anbefalt foran en annen fra Tromsø som en godt skikket styrmann som førte ypperlig kommando, respekt og orden. Han reiste fra Tromsø 17. februar 1893 for å slutte seg til ekspedisjonsforberedelsene.

Etter Fram-ferden bodde Jacobsen i Tromsø i noen måneder til han i begynnelsen av 1897 fikk stilling som fyrvokter på Obrestad fyr på Jæren, der han ble til han gikk av med pensjon i 1917.  Han fikk da mulighet til å være islos i to år, på Forsete som tilhørte Store Norske Spitsbergen Kulkompani, hvor Jacobsens svigersønn var disponent. Han fikk slag i 1926 og ble delvis lam og sengeliggende hjemme i Stavanger til han døde.

Han var visstnok glad i veddemål under Fram-ekspedisjonen og kunne også synge sjømannsviser med melankolsk innlevelse. Kaptein Sverdrup mente at han var lat, da han kunne ligge lenge i køyen når han ikke hadde så mye annet å gjøre.